[30 November, 11:00] Let's Talk ML

Filip Paulů - Analogové umělé neuronové sítě (slides)

Výkon dnes používaných neuronových sítí přestává stačit. Jak můžeme jejich rychlost zvýšit? Je nadále cesta počítat složité a rozsáhlé struktury neuronových sítí na digitálních procesorech a grafických kartách? Je možné jít jinou cestou? O tom všem si budeme povídat.

Václav Ostrožlík - Capsule Networks (slides)

Geoffrey Hinton, jeden z "otců deep learningu", nedávno publikoval dva články představující novou architekturu neuronových sítí, nazvanou Capsule Networks. V přednášce ukážu princip fungování těchto sítí, jak je možné je trénovat a jaké nové možnosti přinášejí.

Nike

[16 November, 11:00] Let's Talk ML

Tomáš Pajurek: Machine Learning infrastructure in Azure (slides)

Talk will be focused on early stages of ML pipeline (data ingestion, storage, preprocessing) and also cluster computation services. Some topics will be accompanied with hands-on examples. 

Vladimir Ananyev: Unsupervised feature selection for time series clustering (slides)

I will present how clustering can be performed using the extracted features instead of the raw time series, and also the problem of selecting relevant feature subsets and some of the techniques that can be used for that purpose.

Air Jordan Sneaker

[2 November, 11:00] Let's Talk ML

Markéta Jůzlová: Using Meta-Learning to Support Data Mining (slides)

Článek vysvětluje pojem meta-learning v data miningu. Poskytuje také přehled technik pro meta-learning. Dále bude podrobněji popsána metoda, která používá meta-learning pro rankování machine learningových modelů pro daný dataset, včetně vyhodnocení její úspěšnosti. Nakonec bude krátce popsány některé novější aplikace meta-learningu.

Ondra Bíža: AlphaGo Zero (slides)

Završující článek tříletého výzkumného projektu AlphaGo, který zplodil nejlepšího hráče deskové hry Go na světě. Autoři popisují nového agenta, AlphaGo Zero, jenž začíná bez jakékoliv znalosti Go a učí se pouze na základě hraní sama proti sobě (self-play). Po 36 hodinách trénování AlphaGo Zero dokáže porazit nejlepšího profesionálního hráče a vymýšlí unikátní strategie. Tím se velmi liší od předchozích AlphaGo agentů, kteří se učili pozorováním milionů tahů profesionálních hráčů, a hráli podobně jako oni.

Chaussures d'??t??

[19 October, 11:00] Let's Talk ML

Václav Ostrožlík: Understanding deep learning requires rethinking generalization (slides)

Best paper award na ICML 2017. Autoři zkoumají, proč neuronové sítě generalizují. Ukazují na několika příkladech, že state of the art sítě mají dostatečnou kapacitu na to, aby se naučily i zcela náhodný dataset. To trochu rozporuje klasický pohled, že NN objevuje high-, mid-, low-level featury a díky nim dokáže dataset pojmout. Dále ukazují, že ani různé regularizační metody na generalizaci nemají až takový vliv.

Petr Nevyhoštěný: Unsupervised Audio Segmentation based on Restricted Boltzmann Machines (slides)

Rozdělení audia na homogenní sémantické části je v tomto článku řešeno za pomoci Conditional Restricted Boltzmann Machines, což je rozšíření RBM o podmíněnou pravděpodobnost nad nějakým jiným vektorem než je vstup, v tomto případě blízkou minulostí v audio záznamu.

Nike

[2 August, 10:30] Deep learning in 2017 and action recognition from video

Ondrej Biza (researcher in Showmax laboratory at FIT CTU) will introduce you to very recent development in deep learning architectures for image recognition. He will propose deep learning architecture capable of action recognition from video. He expect feedback to proposed modifications.

Place: TH:A:1435

Lunarcharge Premium

Follow Us

Copyright (c) Data Science Laboratory @ FIT CTU 2014–2016. All rights reserved.