Let's talk ML

Let's Talk ML is a regular meeting of people interested in machine learning and related.
We meet at 11am, every even thursday in Datalab, CTU FIT (room A-1347).

The format is usually two short talks followed by discussion. The talk could be about anything Machine Learning related - your own research, an interesting ML paper, or some new exciting method.

Sign up to our mailing list to get notifications about new Let's Talk events.

Past events:

 • [16 November, 11:00] Let's Talk ML

  Tomáš Pajurek: Machine Learning infrastructure in Azure

  Talk will be focused on early stages of ML pipeline (data ingestion, storage, preprocessing) and also cluster computation services. Some topics will be accompanied with hands-on examples. 

  Vladimir Ananyev: Unsupervised feature selection for time series clustering

  I will present how clustering can be performed using the extracted features instead of the raw time series, and also the problem of selecting relevant feature subsets and some of the techniques that can be used for that purpose.

 • [2 November, 11:00] Let's Talk ML

  Markéta Jůzlová: Using Meta-Learning to Support Data Mining (slides)

  Článek vysvětluje pojem meta-learning v data miningu. Poskytuje také přehled technik pro meta-learning. Dále bude podrobněji popsána metoda, která používá meta-learning pro rankování machine learningových modelů pro daný dataset, včetně vyhodnocení její úspěšnosti. Nakonec bude krátce popsány některé novější aplikace meta-learningu.

  Ondra Bíža: AlphaGo Zero (slides)

  Završující článek tříletého výzkumného projektu AlphaGo, který zplodil nejlepšího hráče deskové hry Go na světě. Autoři popisují nového agenta, AlphaGo Zero, jenž začíná bez jakékoliv znalosti Go a učí se pouze na základě hraní sama proti sobě (self-play). Po 36 hodinách trénování AlphaGo Zero dokáže porazit nejlepšího profesionálního hráče a vymýšlí unikátní strategie. Tím se velmi liší od předchozích AlphaGo agentů, kteří se učili pozorováním milionů tahů profesionálních hráčů, a hráli podobně jako oni.

 • [19 October, 11:00] Let's Talk ML

  Václav Ostrožlík: Understanding deep learning requires rethinking generalization (slides)

  Best paper award na ICML 2017. Autoři zkoumají, proč neuronové sítě generalizují. Ukazují na několika příkladech, že state of the art sítě mají dostatečnou kapacitu na to, aby se naučily i zcela náhodný dataset. To trochu rozporuje klasický pohled, že NN objevuje high-, mid-, low-level featury a díky nim dokáže dataset pojmout. Dále ukazují, že ani různé regularizační metody na generalizaci nemají až takový vliv.

  Petr Nevyhoštěný: Unsupervised Audio Segmentation based on Restricted Boltzmann Machines (slides)

  Rozdělení audia na homogenní sémantické části je v tomto článku řešeno za pomoci Conditional Restricted Boltzmann Machines, což je rozšíření RBM o podmíněnou pravděpodobnost nad nějakým jiným vektorem než je vstup, v tomto případě blízkou minulostí v audio záznamu.

 • [23 February, 11:00] Let's Talk ML

  Place: TH:A:1347

  Radek Bartyzal: Generative Adversarial Networks (slides)
  Veronika Maurerová: A Model-based Approach to Optimizing Ms. Pac-Man Game Strategies in Real Time (slides)

 • [8 December, 13:00] Let's Talk ML

  Place: T9:364

  Radek Bartyzal: t-SNE (slides)
  Václav Ostrožlík: Word2vec: A deeper look

 • [24 November, 13:00] Let's Talk ML

  Place: T9:364

  Václav Ostrožlík: Word2vec (slides)
  Petr Nevyhoštěný: Mood classification from lyrics (slides)

 • [10 November, 13:00] Let's Talk ML

  Place: T9:364

  Markéta Jůzlová: Dimensionality Reduction (slides)
  Petr Nevyhoštěný: Conditional Random Fields (slides)

 • [27 October, 13:00] Let's Talk ML

  Place: T9:364

  Veronika Maurerová: Gradient boosting machines (slides)
  Tomáš Frýda: Gaussian Processes (slides)

 • [21 September, 15:00] Let's Talk ML

  Place: TH:A:1242

  Václav Ostrožlík: WaveNet (slides)
  Veronika Maurerová: Predikce kriminality (slides)

 • [31 August, 14:00] Let's Talk ML

  Place: TH:A:1242

  Radek Bartyzal: Neural Machine Translation (slides)

 • [24 August, 14:00] Let's Talk ML

  Place: TH:A:1242

  Václav Ostrožlík: Dropout (slides)
  Tomáš Frýda: Introduction to Bayesian optimization (slides, Jupyter notebook)

 • [17 August, 14:00] Let's Talk ML

  Place: TH:A:1242

  Radek Bartyzal: Why ReLU? (slides)
  Tomáš Pajurek: Event streaming and storing in Azure (slides)

 • [10 August, 13:00] Let's Talk ML

  Place: TH:A:1242

  Radek Bartyzal: Online Optimization Algorithm (slides)
  Václav Ostrožlík: Neural Style (slides)


Follow Us

Copyright (c) Data Science Laboratory @ FIT CTU 2014–2016. All rights reserved.