[30 November, 11:00] Let's Talk ML

Filip Paulů - Analogové umělé neuronové sítě (slides)

Výkon dnes používaných neuronových sítí přestává stačit. Jak můžeme jejich rychlost zvýšit? Je nadále cesta počítat složité a rozsáhlé struktury neuronových sítí na digitálních procesorech a grafických kartách? Je možné jít jinou cestou? O tom všem si budeme povídat.

Václav Ostrožlík - Capsule Networks (slides)

Geoffrey Hinton, jeden z "otců deep learningu", nedávno publikoval dva články představující novou architekturu neuronových sítí, nazvanou Capsule Networks. V přednášce ukážu princip fungování těchto sítí, jak je možné je trénovat a jaké nové možnosti přinášejí.

Follow Us

Copyright (c) Data Science Laboratory @ FIT CTU 2014–2016. All rights reserved.